Transdukcja sygnału w komórce węchowej

Po przyłączeniu swoistej substancji zapachowej białko receptorowe zmienia swą strukturę i tak przekształcone aktywuje białko G. Jak opisano w rozdziale 4, uczynnione białka G wyzwalają kaskadę reakcji biochemicznych, w wyniku których powstają przekaźniki wtórne. Na kolejnych etapach tego procesu, zwanego transdukcją sygnału w komórce, efekt działania bodźca na białko receptorowe zostaje wielokrotnie zwiększony. Skutkiem tego jest znaczne pobudzenie komórek węchowych mimo nikłego stężenia substancji zapachowej w powietrzu. Transdukcja sygnału w komórkach węchowych przebiega dwutorowo, tj. wykorzystuje dwa układy przekaźników wtórnych, stymulowane przez białka G – jeden zależny od enzymu cyklazy adenylanowej, drugi – zależny od fosfolipazy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)