RÓŻNICA W PRZEBIEGU CHŁODZENIA

Różnicę w prze­biegu chłodzenia stopu dającego w rezultacie ciało krystaliczne lub zeszklone przedstawiono na rysun­kach . W czasie krystaliza­cji cieczy, w pewnej temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia, następuje skokowe wydzielenie określonej ilości ciepła. Wiąże się to z uporządkowaniem atomów lub cząsteczek w strukturę krysta­liczną. Ciecze przechodzące pod­czas studzenia w stan stały przy ciągłym wzroście lepkości bez krystaliza­cji, nazywamy szkłami. Według J.C. Maxwella są to dowolne substancje, które przy ochładzaniu w sposób ciągły, przeszły od stanu zwykłej cieczy do stanu w którym lepkość jest większa od 1013 Pa • s. Otrzymujemy tzw. „ciecz przechłodzoną” będącą w temperaturze pokojowej i pod normalnym ciśnieniem substancją sztywną, kruchą i twardą, o lepkości równej lepkości ciał stałych (rzędu 1018-1021 Pa-s).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)