POWAŻNY PROBLEM

Pierwszy poważny program doprowadzenia do konstrukcji ze­stawu urządzeń do syntezy dia­mentu, podjęła szwedzka firma ASEA w 1938 r. na podstawie oryginalnego projektu prasy wy­sokociśnieniowej zaproponowane­go przez B. von Plattena.W celu zwiększenia wytrzymało­ści ramy konstrukcyjnej owinięto ją 300-600 km struny stalowej. W prześwit ramy wprowadzono, również wzmocniony drutem, stalowym pojemnik w którym umieszczono kulistą kamerę . Kamera składała się z 6 tłoków które od­wzorowywały poszczególne sfery kuli ziemskiej. Pojemnik ze złożoną kamerą wypełniano wodą pod ciśnieniem 0,6 GPa wywołując hydro­statyczne ciśnienie na zewnętrzne płaszczyzny tłoków, które, w myśl zasady Bridgemana, przekazywały do wnętrza kamery ciśnienie około 10 GPa. Przed osiągnięciem maksymalnego ciśnienia schładzano tłoki nisko wrzącymi cieczami do temperatury 500 K.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)