PORÓWNANIE STRUKTUR

Ponieważ zajmując się strukturami krystalicznymi mamy do czynienia z bardzo małymi wymiarami ich elementów składowych, przeto na rysunku 3. zestawiono porównawczą skalę wielkości w aktualnie obowią­zujących jednostkach. Poczynając od 1 dm, poprzez kolejne stopnie powiększeń doprowadzających kolejną mniejszą jednostkę do wymiaru poprzedniej, i umieszczając przykładowe ryciny, doprowadzono skalę do powiększenia umożliwiającego zobaczenie elektronu. Wymaga to za­stosowania następujących powiększeń: 100x, 1000x, 1000x i 1000x czyli łącznie 100 miliardów razy.Jeśli porównamy układ okresowy pierwiastków, których liczba wynosi prawdopodobnie 118, z ilością spotykanych w przyrodzie pierwiastków rodzimych, okaże się, że tylko 19% wykazuje zdolność formowania czystych kryształów w warunkach naturalnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)