Ocena intensywności bólu patologicznego

Do oceny intensywności bólu w stanach chorobowych opracowano odpowiedni zestawy pytań dotyczących różnych kategorii bólu. Kwestionariusz McGi zaproponowany przez Melzacka (1975) zawiera 20 deskryptorów, składającyc się z kilku (do pięciu) przymiotników. Deskryptory te określają ból w kategoriac sensorycznych, emocjonalnych i ogólnych. Ranga każdego przymiotnika zależ od jego miejsca na liście. Suma rang wskazuje na udział komponentu ser sorycznego i emocjonalnego w ogólnym doznaniu bólowym. Oprócz teg badany ocenia intensywność bólu, niezależnie od jego charakteru, w ska od 0 do 5. Ocena intensywności czucia bólu ma znaczenie w ustalaniu wskazań d stosowania leków przeciwbólowych oraz w ocenie skuteczności ich działania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)