Dopływ impulsów czucia bólu do rdzenia kręgowego

Włókna A8 i C są anatomicznie wypustkami obwodowymi komórek rzekomojed- nobiegunowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych. Komórki te są neuronami czuciowymi I rzędu. Wypustki centralne (doośrodkowe) tych komórek tworzą  korzenie tylne i wchodzą do rogów grzbietowych (tylnych) rdzenia kręgowego. Wraz z nimi podążają tam aksony neuronów przewodzących włóknami AP czucie dotyku. Włókna Ap odgrywają ważną rolę w modulowaniu czucia bólu. W rogach grzbietowych aksony komórek przewodzących impulsy bólowe od zakończeń AS i C tworzą synapsy z neuronami czuciowymi II rzędu. Neurony te dają początek drogom przenoszącym impulsy czucia bólu do ośrodków mózgowych. Przekazywanie pobudzenia w tych synapsach jest regulowane przez sieć neuronalną zwaną bramką rdzeniową. Od aksonów neuronów czuciowych II rzędu, w pobliżu ich ciał komórkowych, odchodzą bocznice (kołaterale) do motoneuronów w ośrodkach ruchowych rdzenia kręgowego. Połączenia te są przyczyną występowania, wraz z odczuciem bólu, odruchu obronnego na bodziec nocyceptywny (na przykład nagłego cofnięcia ukłutej kończyny).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest tematyce wiedzy i edukacji, Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów o tej konkretnej tematyce. Zapraszam do śledzenia mojej strony na bieżąco i komentowania 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)