//////

NAUKA OTRZYMYWANIA ODCIENI

W Polsce tylko zakład w Starachowicach wytwarza leiznę skalną typu bazaltowego. Grecy i Rzymianie już przed dwoma tysiącami lat uszlachetniali agaty, gotując je w kotle z miodem i płucząc następnie w kwasie siarkowym. W ten sposób rodziły się czarne onyksy z barwnymi pasami. Potem nauczono się otrzymywać agaty w żądanym kolorze: zielonym, czerwonym, żółtym i niebieskim. Poszukiwacze na Uralu poprawiali barwę zadymionych topazów, zapiekając je w chlebie i nadając im tym sposobem piękny, złocisty odcień. Dzisiaj kotły z miodem i chleb zastąpiły bardziej prozaiczne, ale za to skuteczniejsze sposoby: naświetlanie promieniami Rentgena i lampami kwarcowymi. Pod ich wpływem błękitny szafir staje się złocistym kamieniem a topaz nabiera koloru dojrzałej pomarańczy.

No Comments »

SZTUKA I RZEMIOSŁO DEKORACYJNE

Sztuka i rzemiosło dekoracyjne nie mogą się obejść bez złota. Hafty na sztandarach do dziś wykonuje się złotą nicią. Pozłoty na drewnie, gipsie, skórze i innych podobnych materiałach nakłada się z płatków złota lub pyłu złotego zawieszonego w bezbarwnym nośniku. Na szkło i porcelanę nakłada się powłokę z odpowiednio spreparowanego złota koloidalnego i poddaje wypaleniu. Złoto koloidalne, wprowadzone do topionego zestawu szklarskiego, pozwala na uzyskanie szkła o szlachetnej barwie rubinowej. Przedmioty metalowe uszlachetnia się nanosząc galwanicznie złotą warstwę lub przez na­parowywanie. W ten sposób pozłocić moż­na również przedmioty z tworzyw sztucz­nych. Przy okazji warto wiedzieć, jak rzeczywiście wygląda ta pozornie jednolita i gładka galwaniczna warstwa złota .W różnych dziedzinach chemii wyko­rzystywana jest wysoka odporność chemi­czna złota.

No Comments »

Metody badania bólu u ludzi

Badanie czucia bólu, wraz z innymi rodzajami czucia somatycznego, jest rutynowym postępowaniem w diagnostyce chorób układu nerwowego. Najprostszy test polega na kłuciu igłą różnych obszarów ciała i pytaniu pacjenta o charakter doznania. W celu bardziej precyzyjnej oceny czucia bólu opracowano metody, które są stosowane zarówno w celach diagnostycznych u chorych, jak też w badaniach na zdrowych ochotnikach. Ocena bólu u ludzi opiera się na wskaźnikach obiektywnych oraz na podawanym przez badanego odczuciu bodźca. Do metod obiektywnych należą pomiary odruchów nocyceptywnych i rejestracja potencjałów elektrycznych z powierzchni głowy, wywołanych stosowaniem bodźców bólowych.

No Comments »

Edukacja najlepszym krokiem do poprawy jakości środowiska

Fascynacja ludzi światem natury jest równie wielka jak przed wiekami. Mnóstwo organizacja pozarządowych zajmuje się badaniami fauny i flory na całym świecie. Ekspansja człowieka w poszukiwaniu nowych miejsca na osiedlenie czy złóż surowców naturalnych doprowadziło wiele regionów świata do katastrof ekologicznych. Organizacje działające na rzecz zwierząt czy roślin oprócz protestów i lobbowania u rządzących prowadzą szeroko zakrojone akcje edukacyjne, zarówno w szkołach jak i poprzez środki masowego przekazu. Chcą poprzez przekazywanie wiedzy o stanie środowiska wpłynąć na świadomość społeczeństwa oraz nakłonić wielkie koncerny do przestrzegania praw zwierząt. Prowadzone akcje edukacyjne w szkołach pozwalają dzieciom, a przez nich także rodzicom zapoznać się z sytuacją jaka panuje w niektórych regionach oddalonych często o tysiące kilometrów. Zresztą nie tylko puszcze są zagrożone, często nieopodal nas lasy są zanieczyszczane i grozi im skażenie. Naukowcy pracują co prawda nad bezpiecznymi metodami wydobycia surowców i innych rzeczy z terenów objętych ochroną, lecz jeszcze daleka droga przez nimi.

No Comments »

Literatura jako nauka

Literatura jest to dzieło literackie jakiegoś słynnego pisarza. Może to być literatura piękna czyli np. liryka, epika, dramat, powieść, opowiadanie czy też bajka. Wszystkie te utwory są przeznaczone dla ludzi w celu rozwijania ich inteligencji oraz wyobraźni. Czytanie książek jest bardzo ważne gdyż to dzięki nim poszerzamy swoją wiedzę na jakiś temat czy też sposób wypowiadania się. Literaturą są także słowniki, encyklopedie czy podręczniki szkolne. Dzieci już od młodych lat szkolnych zaczynają czytać lektury szkolne takie jak Ania z Zielonego Wzgórza czy W pustyni i w puszczy. W późniejszych latach edukacji wprowadzane są bardziej skomplikowane lektury szkolne takie jak treny Jana Kochanowskiego czy tez poezja. Czytanie tego typu literatury jest dosyć trudne gdyż należy samemu wywnioskować co autor chciał nam przekazać w danym utworze który jest dość skomplikowany. Książki mogą nam także towarzyszyć podczas wyprawy nad jezioro czy tak po prostu czytając w wolnych chwilach czy też przed snem. Literatura może być także stosowana czyli teksty do użytku praktycznego

No Comments »

Nauka języków obcych

W wielu szkołach od bardzo dawna wprowadzono naukę języków obcych. Prym oczywiście wiodą język angielski i niemiecki, aczkolwiek są szkoły, które wybierają inne języki. Wielokrotnie rodzice, którzy raczej nie mieli styczności z językami obcymi uważa to za niepotrzebne, aczkolwiek należy pójść z duchem, czasu. Polska jest w Unii Europejskiej, granice są dla nas otwarte, możemy tam poszukać pracy, jednakże musimy znać języki obce. Dzięki temu, ze w szkole się ich nauczy,y to wówczas będzie nam to bardzo przydatne i ułatwi nam życie. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że języki obce niejednokrotnie są bardzo trudne do nauczenia, aczkolwiek im dłużej się ich będziemy uczyć tym staną się one dla nas bardziej zrozumiałe. Niejednokrotnie można także dodatkowo wykupić sobie rożne kursy z języków obcych i jeśli jest taka możliwość to należy z niej skorzystać. Pamiętajmy o tym, że nauka nie idzie w las. Jeśli nie teraz to za jakiś czas wykorzystamy nasze umiejętności. Trzeba być wytrwałym.

No Comments »

Czy szkoła prywatna jest lepsza od szkoły publicznej

Zmiany w Polsce doprowadziły również do zmian w szkolnictwie. Niestety, zamiast reformy i podnoszenia poziomu w szkole publicznej zaczęły powstawać szkoły prywatne. Wiadomo w szkołach prywatnych, za które rodzice płacą duże czesne warunki nauki są dużo lepsze niż w szkołach publicznych. W czym lepsze są szkoły prywatne? Dużą zaletą jest to, że są w części placówkami autonomicznymi i w takiej szkole dyrektor może podejmować decyzje inne niż musi podejmować dyrektor szkoły publicznej. Szkoły prywatne utrzymują się z czesnego i w związku z tym dysponują większymi środkami finansowymi, które są wykorzystywane w dużej części na wyposażenie i utrzymanie szkoły. Znajdziemy tam nowoczesny sprzęt wykorzystywany do prowadzenia lekcji, małe grupy w klasach, co ułatwia prowadzenie lekcji. Jest lepszy kontakt nauczyciela z uczniem i indywidualne podejście do ucznia. Komfort nauki jest tam duży. Czy szkoły prywatne również lepiej wychowują? Co do tego można mieć zastrzeżenia, ponieważ uczniowie tych szkół snobują się, czują się lepsi w swoim mniemaniu od innych, nawet jeżeli ich wiadomości i umiejętności nie są wyższe. Często zdarza się uczniowie szkół publicznych przewyższają w zdobytej wiedzy uczniów tych ze szkół prywatnych. Najlepsze byłoby podniesienie standardu nauczania w szkołach publicznych.

No Comments »

Szkoła pozwala na działanie

Bez wątpienia warto jest pomyśleć o dobrym wykształceniu, dzięki temu ma się zabezpieczenie na przyszłość. Młodzi ludzie bardzo często zaczynają studia, nie poznają ich dobrze i pochopnie ryzykują. Jest to strata czasu i znak, że jeszcze się nie dojrzało do prawdziwego życia. Nauka wiadomo nie jest prostą sprawą, jednak nie można ot tak podejmować takich wyborów. Rodzice powinni wspierać swoje dzieci, aby te nie czuły się źle, wsparcie w tym momencie jest najważniejsze. Przyszłość pokazuję jak ważna jest wiedza, właściwie każdego dnia należy wykazywać się inteligencją i sprytem, aby przetrwać ciężkie chwile. Teraz nie stanowi żadnego problemu chociażby poszperać w Internecie i poszukać ciekawych dla siebie wiadomości, wszystko jest proste, trzeba się tylko zaangażować. Skończone studia to dobry start na pracę, godne warunki, już strasznie młodzi ludzie osiągają sukces, ale bez wykształcenia nie można za wiele powiedzieć. Ważne, aby dotrwać, nie poddawać się, szkoła nie jest wrogiem a pomocą, dzięki niej ludzie mogą się rozwijać.

No Comments »

Szkoła to wsparcie a nie wróg

Nasi rodzice pamiętają czym była szkoła, charakteryzowała się przede wszystkim rygorem. To co się teraz dzieję za jej murami może budzić przerażenie. Nauczyciele już nie są wzorami do naśladowania a wrogami. Uczniowie potrafią robić straszne rzeczy, aby zwrócić na siebie uwagę. Tyle się teraz słyszy o zawistnej młodzieży, ile to może być zła i egoizmu w takim młodym duchu. Nauka jest mało istotna, liczy się popis, cwaniactwo, nie pobiera się wiadomości, wręcz się od nich ucieka. Komputer, najlepsza forma pobierania wiedzy, wykorzystywany jest do rozrywek. Największą winę ponoszą rodzice, którzy biegnąc za pieniądzem zapominają nauczyć swoje pociechy kultury. Oczywiście szkoła powinna dawać dobry przykład, wpajając zasady, jednak najwięcej nawyków wynosi się właśnie z domu. Najwyższy czas zrobić coś z tym faktem, ponieważ przyszłość nie wygląda kolorowo. Młodzi ludzie zamiast stawiać na edukację idą za towarzystwem i rozrywkami. Jeśli zaniedba się ten fakt, możemy bardzo wiele stracić za kilka lat.

No Comments »

Komputer a nauka

Postęp techniczny, jaki obecnie obserwujemy nie tylko w dziedzinie pracy, ale także i nauki jest tak duży, że większość z nas bardzo chętnie wykorzystuje komputer do elementu, jakim jest codzienna nauka, aniżeli tradycyjne, stosowane w przeszłości środki. Z tego też względu szkoła oraz edukacja nie została ominięta przez postęp techniczny, który jest tutaj bardzo szeroko stosowany. Dziś, bowiem wiedza może zostać zdobyta nie tylko w tradycyjny sposób, ale także za pomocą komputera wyposażonego w Internet. Obecnie na terenie całej Polski nie ma już szkół, w której uczniowie nie mieliby dostępu do pracowni informatycznej. Nawet w bardzo małych szkolnych placówkach na wsiach uczniowie zawsze mają dostęp do choćby kilku komputerów. To sprawia, że wszyscy uczniowie, mają dostęp do komputera a także do Internetu, co sprawia, ze znacznie łatwiej mogą zaznajomić się z tym narzędziem. Dziś informatyka jest szeroko stosowana, a tym samym zawsze chętnie do niej sięgamy w chwilach nauki, edukacji oraz rozrywki.

No Comments »

PODOBNE SKŁONNOŚCI SZKIEŁ

Clustery bywają też nazywane domenami, przedzarodkami lub wysepkami, a ich wielkość, podobnie jak wszystkie własności fizykochemiczne tworzyw szklanych, są uwarunkowane poza składem chemicznym, również obróbką termiczną, której poddano tworzywo. W szkle monoskładnikowym domeny osiągają wielkość rzędu 100 pm i są rozdzielone szczelinami fluktuacyjnymi, zajmującymi 10-20% objętości szkła. Obróbka cieplna powoduje wzrost domen do wielkości podanych poniżej i przyśpiesza proces odszklenia.Podobną skłonność do kondensacji wykazują połączenia tlenowe B, Ge, P i As. Pierwiastki te, a także glin który podstawia izomorficznie krzem, nie naruszają wyraźnie struktury i własności wyjściowego szkła krzemionkowego. Natomiast wprowadzenie do struktury szkła kationów metali alkalicznych Na+ i K+ lub metali ziem alkalicznych Ca2+, Ba2+ i Mg2+ zrywa część mostków tlenowych łączących czworościany, obniżając lepkość stopu i zwiększając skłonność do krystalizacji. Typowe szkła przemysłowe zawierają około 70% Si02.Obrabiając powtórnie szkło termicznie poniżej zakresu mięknięcia uzyskujemy skupianie się domen, prowadzące czasami do rzeczywistej separacji faz z pojawieniem się wyraźnego odmieszania w postaci „kropli”.

No Comments »

SZKŁA ZŁOŻONE

Na mikrokrystaliczną strukturę szkieł zwrócił uwagę w 1921 r. Lebiediew, badając zależność zmian dwójłomności od zmian temperatury wiążąc nagły skok tej wartości dla szkła krzemianowego w temperaturze około 840 K z możliwością obecności w szkle mikroelementów kryształów kwarcu, ulegających w tej temperaturze przemianie izomorficznej mody­fikacji p w a . Występujące w szkle mikroczęści normalnych sieci krystalicznych nazywamy clusterami. Wiązania chemiczne w szkłach mają, zależnie od rodzaju szkła, różny charakter. Szkło krzemionkowe jest zbliżone strukturą do krystobalitu wysokotemperaturowego, w którym czworościany łączą się narożami, podobnie jak w kryształach. Dla szkieł złożonych (wieloskładnikowych) pojawiają się, wynikające z różnic w gęstości składników i szkła, niejednorodności w ułożeniu atomów, obserwowane w mikroskopie elektronowym. Obejmują one obszary rzędu 10000 pm i tworzą tzw. ziarnistą strukturę szkieł złożonych. Ziarna takie odpowiadałyby krystalitom Lebiediewa.

No Comments »

PIERWIASTKI SZKŁOTWÓRCZE

Dalszym warunkiem, od którego zależy skłonność tlenku do tworzenia szkła, jest potencjał jonowy Cartledge’a, określany stosunkiem wartościowości danego pierwiastka w jednostkach względnych do jego promienia jonowego. Pierwiastki szkłotwórcze posiadają potencjały jonowe wysokie. Tym można wytłumaczyć, dlaczego mimo odpowiedniego wzoru empirycznego niektóre tlenki, np. A1203 same nie tworzą szkła.Materiały, które po stopieniu i ochłodzeniu mogą tworzyć jednorodne szkło dzielą się na substancje szkłotwórcze proste i złożone. Substancje szkłotwórcze proste stanowią wyodrębnione fazy krystaliczne jedno lub dwuskładnikowe – pierwiastki, związki chemiczne lub roztwory stałe. Substancje szkłotwórcze złożone stanowią natomiast mieszaninę dwu lub więcej faz krystalicznych, z których każda osobno nie może tworzyć szkła. Odpowiednio substancje te mogą być transformowane w szkła proste złożone. Zgodnie z ogólnie przyjętym modelem Zachariasena-Warrena, szkło stanowi tworzywo skrytokrystaliczne o ciągłym układzie przestrzen­nym, obejmującym całą masę, przy czym elementy strukturalne nie są powtarzalne (uporządkowania w obszarach o średnicy mniejszej od 10 |im).

No Comments »

SZKŁA TLENKOWE

Interesujące nas szkła tlenkowe powstają z trzech grup pierwiastków skłonnych do tworzenia cieczy przechłodzonych:pierwiastków więźbotwórczych które tworzą rozluźnioną sieć two­rzywa, należą tu kationy: B3+, Si4+, As3+, Sb5+, Nb5+, Ta5+, P5+ oraz aniony: N2– i F”,pierwiastków pośrednich którymi są jony Al3+ i Pb2+,pierwiastków będących modyfikatorami stosowanymi w postaci tlenków takich jak: CaO, Na20, KzO, BaO i inne.Kationy wieźbotwórcze, zwane również szkłotwórczymi, mogą być otoczone w tworzywie tylko trzema lub czterema anionami, co świadczy, że stosunek promieni jonowych kationów i anionów powinien mieścić się w granicach 0,225-0,415, a w przypadku gdy anionem jest tlen, kation może łączyć najwyżej dwa atomy. Konsekwencją takiej zasady jest określenie wzoru tlenków szkłotwórczych, którymi mogą być tlenki o     wzorze: M205, M02 lub M203.

No Comments »

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Szkło, będące w pojęciu własności mechanicznych ciałem stałym, nie daje się zaliczyć ściśle do żadnego stanu skupienia. Idealne szkło jest tworzywem bez naprężeń o izotropowych fizycznych własnościach wektorowych, zarówno makro, jak i mikroskopowych. Stan szklisty jest termodynamicznie nietrwały i w czasie wykazuje skłonność do powolnych zmiany zachodzących przy stałej temperaturze i ciśnieniu. Tworzywo szkliste przekształca się powoli w tworzywo polikrystaliczne w wyniku procesu odszklenia (dewitryfikacji), który najłatwiej zachodzi przy lepkości rzędu 103 dN • s/m2 przy której ruchliwości składników struktury jest dostateczna. Duża lepkość szkieł w temperaturze pokojowej pozwala na utrzymanie tworzywa w stanie szklistym bardzo długo. Siła wytrzymałości wiązań jonowo-atomowych szkieł nieorganicznych jest wysoka i wynosi około 100 kcal/mol, i to ona powoduje, że tworzywa te miękną dopiero w temperaturach kilkuset stopni, będąc w temperaturze pokojowej twardymi, wytrzymałymi mechanicznie i odpornymi na korozję chemiczną.

No Comments »

RÓŻNICA W PRZEBIEGU CHŁODZENIA

Różnicę w prze­biegu chłodzenia stopu dającego w rezultacie ciało krystaliczne lub zeszklone przedstawiono na rysun­kach . W czasie krystaliza­cji cieczy, w pewnej temperaturze zwanej temperaturą krzepnięcia, następuje skokowe wydzielenie określonej ilości ciepła. Wiąże się to z uporządkowaniem atomów lub cząsteczek w strukturę krysta­liczną. Ciecze przechodzące pod­czas studzenia w stan stały przy ciągłym wzroście lepkości bez krystaliza­cji, nazywamy szkłami. Według J.C. Maxwella są to dowolne substancje, które przy ochładzaniu w sposób ciągły, przeszły od stanu zwykłej cieczy do stanu w którym lepkość jest większa od 1013 Pa • s. Otrzymujemy tzw. „ciecz przechłodzoną” będącą w temperaturze pokojowej i pod normalnym ciśnieniem substancją sztywną, kruchą i twardą, o lepkości równej lepkości ciał stałych (rzędu 1018-1021 Pa-s).

No Comments »

PRZY BADANIU MINERAŁÓW

Z takiego szkła Chińczycy w pierwszym tysiącleciu naszej ery wytwarzali soczewki szklane, a w drugiej połowie obecnego tysiąclecia pojawiły się instrumenty optyczne .Czym zatem są materiały tlenkowe o nieuporządkowanej strukturze nazywane szkłami, których przegląd i zakres zastosowań z trudem zmieścimy w tym rozdziale? Od innych tworzyw ceramicznych szkła różnią się tym, że nie pozostają w stanie równowagi termodynamicznej z otocze­niem. Przy badaniu materiałów, podstawowym warunkiem uzyskania odpowiednich danych jest geometryczne uporządkowanie elementów budujących ciało stałe, które wiążąc się odpowiednimi siłami tworzą strukturę typową dla danego materiału. Jeśli ta struktura jest periodycznie uporządkowana badania są łatwiejsze. Dotyczy to wszystkich tworzyw krystalicznych. Szkła nie krystalizują w procesie studzenia stopu toteż na ogół nie wykazują periodyczności rozkładu atomów.

No Comments »

POCZĄTEK TECHNICZNEJ KARIERY SZKŁA

Toteż już Egipcjanie 3000 lat temu umieli wyciągać z kolorowego szkła cienkie włókna, którymi oplatano niskowypalone gliniane naczynia. Po usunięciu na zimno (wykruszeniu) kawałków czerepu ceramicznego, w kolejnej obróbce cieplnej w piecu doprowadzano do częściowego nadtopienia włókien szklanych i ich połączenia w jedno półprzezroczyste naczynie. Tak wytwarzano wazy egipskie. Już 2200 lat temu szklarze syryjscy opanowali proces formowania naczyń szklanych przez dmuchanie z kropli szkła nabranej na koniec rurki. Dodatkowo stosowano już wtedy drewniane formy w których obracano formowanym naczyniem. Metoda ta stosowana jest do dzisiaj zarówno w małych zakładach rzemieślniczych jak i wielkich hutach przemysłowych.Początek technicznej kariery szkła związany jest z wprowadzeniem do zestawu topionej masy tlenku manganu, który redukując żelazo trójwar­tościowe do dwuwartościowego dał pierwsze szkła bezbarwne (około 1850 lat temu).

No Comments »

W PRZECIWIEŃSTWIE DO PRZYRODY

W przeciwieństwie do przyrody, w życiu człowieka i rozwoju cywilizacji topione tlenkowe materiały okazały się niebywałym nośnikiem postępu i pozostają nim nadal, mimo około 3200 lat liczącej historii ich technologii. Początek zastosowania topionych materiałów tlenkowych wiąże się z opracowaniem przez człowieka sposobu tworzenia warstewki szkliwa na powierzchni staroegipskiej ceramiki. Osiągano ten efekt powlekając ceramikę mieszaniną sproszkowanej kredy CaC03, piasku Si0sody Na2C03. Minimalne domieszki tlenków metali wywołują w szkli­wach niespotykane efekty kolorystyczne. Fakt ten oraz stosunkowo niska temperatura topliwości (1000 K) pozwoliły na szybki postęp w rzemiośle szklarskim. Równie szybko zdano sobie sprawę z walorów ozdobnych szkła, będących efektem gry światła załamującego się w izotropowym tworzywie lub odbijające.

No Comments »

W DUŻYCH ILOŚCIACH

W dużych ilościach, w postaci drobnych i okrągłych okruchów spotykane są one od końca XVIII w. w Czechosłowacji nad rzeką Mołdawą, skąd pochodzi ich nazwa. Okruchy podobnego szkliwa, nazywane australitem, występują na dużych obszarach południowej Australii. Ostatnio w USA stały się modne szkliwa powstałe przez stopienie piasku pustynnego w stanie Nowy Meksyk, gdzie dokonuje się próbnych wybuchów atomowych. Podobnego typu szkliwem naturalnym jest lechatelieryt. Jest to szkliwo krzemionkowe, zawierające nieuporządkowany szkielet zbudowany z tetraedrów [Si04]4‚. Powstaje wskutek stopienia piasków kwarcowych w wyniku wyładowań atmosferycznych (fulguryty – piorunowce). Twardość jego jest w granicach 5,5-7,0, gęstość 2,0-2,19 g/cm3. W temperaturze około 1470 K przekrystalizowuje w krystobalit.

No Comments »

WP Login